Игри

Информация за страница Павликени

В град Павликени се открояват няколко исторически и културни забележителности. Пещерата Троана е открита през 1989 г. в силно гориста местност при селскостопански проучвания. Тя се намира на границата на землището на село Емен. Най-близкият асфалтов път до там се намира на 3 км в западна посока. Около 1 500 м от галериите на пещерата са катрирани до момента. Тя превъзхожда по атрактивност редица други български благоустроени туристически пещери. Интересна е с богатото си наличие на на течни пещерни образувания. Първите 500 метра са най-представителните в това отношение. Тя може да се възприеме като единствената „нормална” пещера предвид нейния характер с класическите за туристическите пещери подземни образувания. Пещерата Троана е напълно съизмерима по атрактивност с пещери като Магурата, Леденика, Ягодинската и други. Освен това тя категорично превъзхожда Бачо Киро край Дряново и Орлова чука край село Пепелина в Русенска област. Мусинският карстов извор е другата забележителност, която се откроява с по-голямо значение за туризма в областта. Той е разположен до шосето Велико Търново – Павликени и попада в регулацията на село Мусини.

     В тази част на страната изворът е един от най-големите по своите размери. Той между другото би трябвало да се възприема и с други дадености около него. Това са римският каптаж за Никополис ад Иструм и пъстървово рибно стопанство. Освен тях около избора се намират исторически паметник от епохата на Българското възраждане, стари воденици и неголяма водна пещера. Той следва да се формира като важен крайпътен обект, разглеждан като своеобразен микро комплекс. Без да „тежи” със своите отделни дадености, обектът в действителност представлява уникално по характер съчетание между природа, история и стопанска дейност. В случая се има предвид рибното стопанство и би следвало да се пристъпи към възможно най-скоро към неговото усвояване. Що се отнася до известните различия във формите на собственост, те могат да се преодолеят чрез създаване на неголямо сдружение с цел съчетаване на различните интереси. Родом от града са някои известни личности, които със сигурност са добре познати на широката общественост. Сред тях личат имената на българския оперен певец Никола Гюзелев и родената през 1976 г. поп – фолк изпълнителка Вероника. Българският илюзионист Факира Мити и футболистът Кирил Ракаров също са родом от града. Мити е баща на легендата на българската естрада Емил Димитров. Преводачът и писател Христо Пощаков и футболистът Димо Атанасов също са родени в разположения в Търновска област български град. Други известни личности от там са Димитър Томов и Красен Трифонов. Те са съответно писател и преводач и футболист.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker